ORBIS IP & LawHukukORBIS IP & Law


Orbis, TÜRKPATENT nezdinde yürütülen tescil işlemlerinin yanı sıra dava ve diğer hukuki süreçlerde de müvekkillerini temsil etmektedir.

ORBIS IP & LawHukukORBIS

Çözüm odaklı bir çalışma sistemini benimseyerek, avukat ve marka patent vekillerinin yanı sıra, ekipte yer alan bilirkişi, arabulucu ve uzlaştırmacılarca da ortaya konan farklı bakış açıları ile tüm olasılıkları önden tespit edip değerlendirmektedir.

Hukuk alanında Türkiye’ye ve dünyaya  sunduğumuz hizmetler;

 

Sahtecilikle mücadele

 Gümrüklerde sınai hakların korunması

 Telif hakkı davaları

 Alan adı uyuşmazlıkları

 

https://orbisiplaw.com/wp-content/uploads/2024/02/2151152259.jpg