ORBIS IP & LawFikri & Sınai Mülkiyet DavalarıORBIS IP & Law

Orbis Patent fikri ve sınai mülkiyet hukukuna vakıf, kendi deneyimli kurum içi avukatları ile çalışır.

ORBIS IP & LawMüvekkil ihtiyaçları gözetilerek çalışıyoruz...ORBIS

Hukuk ekibi, aynı zamanda bilirkişi, arabulucu kimliğine uzlaştırmacı kimliğine sahip avukatlardan oluştuğu için, davaları ve uyuşmazlıkları farklı bakış açılarıyla değerlendirip tüm olasılıkları göz önünde bulundurmaktadır.

Bu noktada birincil öncelik her zaman uzun vadeli ve çoğu zaman daha maliyetli davaları engelleme yönünde değerlendirmelerin yapılması, her dosyanın kendine özel durumunun ve müvekkil ihtiyaçlarının gözetilerek konunun yorumlanmasıdır.

Sahtecilikle ve taklitlerle mücadele projelerinin ele alınması, fikri mülkiyet ve çeşitli iş alanlarında bilgi birikimi gerektirir ve muhakkak duruma özgü olarak değerlendirilerek planlanmalıdır. Orbis, moda endüstrisinden otomotiv endüstrisine kadar, her sektörde, bu tür projeleri profesyoneller ile iş birliği yaparak yürütmektedir.

Sahtecilikle mücadele projelerinde, ana üreticiler veya ithalatçılar ile distribütörler oluşan ağın önceden belirlenmesi son derece önelidir. Sahtecilikle mücadele projelerinde başarılı olmak için zamanlama, iyi bir ön çalışma ve eylem planı gerekli olmakla birlikte tüm aşamalarda stratejik bir plan dahilinde hareket edilmesi gerekmektedir.

Gümrük denetim ve kayıtları sahtecilikle mücadele projeleri ile bağlantılı olarak verilebilen önemli bir hizmettir ve sahte ürün tespiti projeleri kapsamında veya ayrı olarak sunulabilir. Ofisimiz, müvekkilleri adına Türkiye’deki tüm gümrük ofisleri nezdinde hareket kabiliyetine sahip olup, gümrük başvurularını gerçekleştirmekte, takip etmekte ve gerektiği anda da müdahale etmektedir.

https://orbisiplaw.com/wp-content/uploads/2024/01/fikrisinai2.jpg